logo
תיאור
השתלבות במחלקת ייצור, האחראית על תהליכים ביוטכנולוגים

* עבודה עם ביוריאקטורים ותרביות תאים
* דיגומי ביוריאקטורים
* סביבת עבודה בחדרים נקיים וחדר קור
* עבודה עם מכשירים אנליטיים
* פעולות ייצור שונות

דרישות
* זמינות למשמרת אחת משבוע ביום חול ועוד משמרת או 2 בסופש עצמו
* יתרת לימודים של שנתיים לפחות